Advies – coaching

Veel ondernemers zien hun administratie als een “noodzakelijk kwaad”.  Cijfers zijn echter meer dan dat; daar maken we de ondernemer bewust van. De door ons aangeboden periodieke rapportage op maat ( balans, winst- en verlies , grootboek, debiteuren- en crediteuren overzichten – evt. begrotingen en projectadministratie) maakt de administratie een instrument om je bedrijf te (be)sturen.  Tijdigheid, volledigheid  en juistheid zijn natuurlijk  de randvoorwaarden om deze adviesfunctie goed te kunnen vervullen.

Naast onze uitvoerende en adviserende  rol, bieden wij ook begeleiding in de vorm van bedrijfscoaching. Vraagstukken over de bedrijfsvoering maar ook op persoonlijk vlak kan de behoefte liggen om een sparringpartner te hebben. Als  ondernemer is het belangrijk om scherp te blijven en nieuwe inzichten te verkrijgen. Wij spelen graag in op uw behoeften door onze kennis, groot netwerk en het inlevingsvermogen.